Volgens een recent internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat Nederland het best is voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Nederland is wereldwijd koploper gevolgd door Singapore, de Verenigde Staten en Zweden. Men heeft wereldwijd in totaal twintig landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid, wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de mate waarin nieuwe technologieën in de maatschappij aanwezig zijn en de acceptatie hiervan door de consument.

Alle lichten op groen!

In Nederland zijn onze drukke wegen goed aangelegd en onderhouden. Uit het onderzoek bleek ook dat de nieuwste technologie in onze maatschappij goed is ingeburgerd en breed wordt geadopteerd door de consument. Ook is onze telecom infrastructuur goed op orde en staat de overheid positief tegenover de komst van zelfrijdende auto’s. Dit laatste blijkt wel uit het feit dat er al grootschalige testen zijn geweest met zelfrijdende personenauto’s en vrachtwagens. Wettelijk gezien moet er nog wel een persoon fysiek in de auto zitten. Er is echter een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om met zelfrijdende auto’s te rijden zonder dat er een fysiek persoon in de auto zit. Uiteraard moet men wel op afstand kunnen ingrijpen indien nodig.

Slimste jongetje van de klas

Als Nederland lopen we voorop met onze technologie en innovatie. Dit blijkt ook wel uit het feit dat we een Automotive High Tech Campus in Eindhoven hebben en dat er op de Technische Universiteit Eindhoven een specifieke faculteit voor Smart Mobility is. Ook zijn er tal van samenwerkingen tussen provincies en fabrikanten waarbij bijvoorbeeld getest wordt met slimme vrachtwagens. Denk bijvoorbeeld aan Schiphol.

Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de ontwikkeling van beleid en wetgeving om de komst van een dergelijk voertuig mogelijk te maken.

– Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive.

Powered by WPeMatico