Meer dan een derde van alle beveiligingsincidenten begint met phishing-mails of kwaadaardige bijlagen die naar medewerkers van bedrijven worden verstuurd. Zo blijkt uit de meest recente versie van het Incident Response Report (PDF) van F-Secure.

Een rapport dat is opgebouwd met de bevindingen van het incidentresponsteam en zo dus inzicht biedt in de manier waarop hackers organisaties aanvallen.

Aanvallen via e-mail

Misbruik van op internet gerichte diensten van bedrijven vormde de belangrijkste oorzaak van de beveiligingsincidenten die in het rapport aan bod komen. Hiervan was sprake bij zo’n 21 procent van alle onderzochte incidenten. Maar phishing en e-mailberichten met kwaadaardige bijlagen zijn samen echter goed voor zo’n 34 procent. En volgens Tom van de Wiele, principal security consultant bij F-Secure, vormen aanvallen via e-mail dus een veel groter pijnpunt voor organisaties.

Van de Wiele: “Misbruik van kwetsbaarheden in software op basis van drive-byscenario’s is typerend voor opportunistische aanvallen, maar succesvolle aanvallen via e-mail komen veel regelmatiger voor. Cybercriminelen kunnen op diverse manieren gebruikmaken van e-mail. Deze aanvallen zijn populair omdat vrijwel elk bedrijf voor de communicatie van dit medium afhankelijk is. Mensen moeten twee keer nadenken voordat ze op bijlagen en links klikken. De tijdsdruk die met veel functies gepaard gaat, maakt dat echter moeilijk. Cybercriminelen weten dat en maken daar misbruik van.

Overige bevindingen

  • Organisaties werden in vrijwel dezelfde mate door opportunistische als door gerichte aanvallen getroffen.
  • Insiders waren verantwoordelijk voor een vijfde van alle beveiligingsincidenten.
  • In bijna 80 procent van alle gevallen werd contact opgenomen met incidentresponsteams nadat de beveiliging aan de netwerkrand was gepenetreerd.
  • De meest voorkomende handeling die cybercriminelen na het binnendringen van een netwerk uitvoerden, was het verspreiden van malware (meestal voor financieel gewin, maar ook voor spionagedoeleinden of om de toegang tot het netwerk open te houden voor toekomstige acties).
  • Bij 13 procent van alle onderzochte meldingen was sprake van vals alarm.

Vals alarm

Het aantal (hierboven vermelde) onterechte meldingen is verrassend. Hieruit blijkt dat maar weer eens dat nog altijd veel bedrijven moeite hebben om cyberaanvallen op accurate wijze te detecteren.

Van de Wiele: “We worden vaak ingeschakeld om onderzoek te doen naar ‘verdachte activiteiten’. Dat zegt mij dat veel organisaties niet over accurate mogelijkheden voor incidentdetectie beschikken. Soms blijkt tijdens onderzoek dat het om een IT-probleem gaat in plaats van een aanval.

Aan te raden

Het rapport raadt bedrijven aan om hun beveiligingsmogelijkheden uit te breiden, bijvoorbeeld door te investeren in een oplossing of dienst voor detectie en incidentrespons voor endpoints.

Powered by WPeMatico