Professioneel opererende dronepiloten lopen in de praktijk tegen teveel en te strikte beperkingen aan, zo blijkt uit een enquete die Dronewatch.nl onlangs uitvoerde onder ruim honderd ROC-light vergunninghouders. Hierdoor leidt de sector economische schade en wordt illegaal vliegen in de hand gewerkt. Dronewatch pleit daarom tijdens een rondetafelgesprek over drones dat morgen (8 maart) in de Tweede Kamer plaatsvindt voor een verruiming van de mogelijkheden voor deze beroepsgroep.

Beperkingen

In Nederland zijn er momenteel zo’n 550 bedrijven professioneel bezig met drones, het grootste deel hiervan vliegt onder de zogenaamde minidrone-regeling. Deze regeling betreft het commercieel gebruik van drones tot 4 kg. Voornamelijk fotografen en videomakers maken gebruik van de regeling, maar in toenemende mate ook agrariërs en bedrijven die inspecties uitvoeren.

Het blijkt echter dat de beperkingen van de ROC-light vergunning in de praktijk voor veel problemen zorgt. Zo’n 70% van de ondervraagden loopt regelmatig tegen de maximale vlieghoogte van 50 meter en maximale vliegafstand van 100 meter aan. Ook de bepaling dat men minstens 50 meter afstand moet aanhouden t.o.v. wegen en bebouwing en het verbod op vluchten boven industriegebieden en havengebieden beperkt ruim de helft van de respondenten.

Illegaal vliegen

De beperkingen van het ROC-light leiden ertoe dat maar liefst 83% van de ondervraagden wel eens ‘nee’ moet verkopen tegenover een opdrachtgever.

Maar wat schrikbarender is het feit dat maar liefst negen op de tien ondervraagden denken dat de huidige ROC-light beperkingen illegaal vliegen (door henzelf of door anderen) in de hand werken. Met deze gegevens lijkt het duidelijk dat er iets moet veranderen.

Volgens Wiebe de Jager van Dronewatch komt de conclusie dat de strenge regelgeving een rem zet op de sector dan ook niet als verrassing. “Slechts één op de twintig deelnemers zegt een financieel gezond bedrijf te kunnen bouwen op basis van het ROC-light. Investeren in het veel duurdere full ROC is voor de meesten geen optie. Viervijfde vindt zelfs dat er in Nederland in zijn algemeenheid geen gezonde dronesector mogelijk is met de huidige regelgeving.

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten zal Dronewatch tijdens het overleg met vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer pleiten om ROC-light vergunninghouders in de aanloop naar Europese regelgeving alvast de mogelijkheid te geven om tot 120 meter hoog te vliegen en de horizontale afstandsbeperking af te schaffen. Ook zal Dronewatch pleiten voor het wegnemen of minder restrictief maken van andere beperkingen. Daarnaast willen ze dat er een einde komt aan het uitvaardigen van droneverboden door lagere overheden en belangenorganisaties.

Powered by WPeMatico