Vorig jaar is de online advertentiemarkt in Nederland met +9% gegroeid naar een omzet van 1,8 miljard euro. Daarmee is online advertising inmiddels groter dan alle andere traditionele mediumtypen samen.

Mooi nieuws voor iedereen die bezig is met online. Maar er zijn nog meer opvallende resultaten te melden die in het onderzoeksrapport van IAB Nederland naar voren komen. Zo is er een explosieve groei van +116% van Digital Out of Home advertising (DOOH) en is er een afvlakking te zien van de groei die in het tweede halfjaar van 2017 bij programmatic advertising is ontstaan.

Search: grootste marktaandeel en groeicijfer

Conform de verwachting is in 2017 het marktaandeel van digital advertising meer dan de helft van het totale advertentiebudget. Net als in voorgaande jaren is paid search adverteren ook in 2017 de grootste categorie binnen online advertising (46%). Daarnaast laat search ook de grootste groei zien (+12%). De advertentie-uitgaven voor display en classifieds (vergelijkingssites en rubrieksadvertenties) stegen respectievelijk met +7% en +3%.

Online video groeide in 2017 met maar liefst +40%, waarbij er steeds meer budget verschuift van traditionele tv naar digital video. Naast de aanhoudende groei binnen online video, is ook te zien dat andere mediumtypen de transformatie naar digitaal doormaken. Digital radio advertising groeit met +25% en ook Digital Out of Home advertising liet in 2017 meer dan een verdubbeling van de groei zien met maar liefst +116%, resulterend in een digitaal aandeel van 11% in de Out of Home-markt.
In 2016 was dit marktaandeel nog 5%. De verwachting is dat deze groei in 2018 zal doorzetten.

Trendbreuk programmatic advertising

In vergelijking met 2016 lieten display-advertenties die via de programmatic exchange werden verkocht in 2017 een omzetstijging zien van +17%. De verschuiving van traditionele (handmatige) verkoop van advertenties naar programmatic advertising laat hiermee vanaf de tweede helft van 2017 een aanzienlijk geringere groei zien (+13%) in vergelijking met voorgaande jaren (+20%). Of deze geringere groei in 2018 gaat door gaat zetten en welke invloed de GDPR-regelgeving heeft op de markt, zal later dit jaar onderzocht worden.

Trendbreuk mobile advertising

Een andere opvallende trend is de afnemende groeisnelheid van display-advertenties op mobiel in 2017 (+19%) in vergelijking met 2016 (+34%). Mobiele advertenties inclusief search-, video- en banneradvertenties realiseerden in 2017 een marktaandeel van 42% binnen alle digitale advertenties. De afnemende groeisnelheid toont volgens Deloitte aan dat mobile advertising nu officieel als ‘volwassen’ kan worden beschouwd.

Online Ad Spend Study

Wil je zelf de Online Ad Spend Study doornemen? Deze is hier te downloaden via de website van IAB Nederland.

[Afbeelding © bloomicon – Adobe Stock]

Powered by WPeMatico