De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) gaat in samenspraak met Dronewatch en de provincie Flevoland werk maken van een gedragscode aangaande het vliegen met drones boven natuurgebieden. Dat is de uitkomst van een gesprek met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de organisatie die namens de provincie Flevoland toezicht op natuurgebieden uitvoert. Een gesprek dat plaats vond op uitnodiging van de OFGV, nadat Dronewatch bezwaar had gemaakt tegen het algehele vliegverbod dat de organisatie had afgekondigd.

Onduidelijk

Mag je nu wel of niet met een drone boven Natura 2000-gebieden vliegen? Het is een discussie die voor veel onduidelijkheid zorgt in de dronesector. Strikt genomen hebben omgevingsdiensten geen zeggenschap over het gebruik van het luchtruim boven natuurgebieden, maar hebben wel het mandaat om te handhaven op verstoring van de natuur. In de praktijk blijkt echter dat verstoring door drones lastig is aan te tonen en bovendien zeer plaats, tijd- en contextgebonden is.

Volgens OGFV-directeur Paul Schuurmans was het zeker niet de bedoeling om het gebruik van drones boven de Flevolandse randmeren geheel te verbieden. “Met de informatie die wij op onze website plaatsten wilden wij vooral mensen bewust maken van de mogelijke verstorende werking van een drone. Die informatie leidde echter tot nog meer onduidelijkheid.”

Droneverbod

Nadat Dronewatch en een aantal bezorgde dronevliegers kritische vragen hebben gesteld over het droneverbod kwam er vanuit de OFGV een uitnodiging voor een gesprek, om de wederzijdse belangen beter in zicht te krijgen. Tijdens dit gesprek bleek er over en weer voldoende begrip te zijn voor de wederzijdse standpunten. Schuurmans: “Als omgevingsdienst dragen wij zorg voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Op grond daarvan kunnen wij dronevliegers in principe verbaliseren. Maar wij zitten niet te wachten op het juridische getouwtrek dat zoiets met zich meebrengt. Dat is voor ons de reden om het gesprek aan te gaan met partijen uit de dronesector, om te kijken wat de gemeenschappelijke belangen zijn en die als vertrekpunt te nemen.”

Gedragscode ipv verbod

Alle recreatieve of professionele dronevliegers hebben bepaalde verantwoordelijkheden, niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van privacy en natuurbescherming.

Wiebe de Jager van Dronewatch: “De vraag is alleen of een algeheel verbod de juiste oplossing is. Ik zie veel meer in een gedragscode, zoals die bijvoorbeeld ook is afgesproken met watersporters in de betreffende gebieden.”

Daar is ook de KNVvL is het mee eens. Voorzitter Ronald Schnitker: “Natuurlijk kun je proberen om de scheidslijnen via de rechter helder te krijgen. Maar daar zit je als sector helemaal niet op te wachten. Het is beter om gezamenlijk te komen tot een normatieve set van afspraken. Als dronevliegers zich daarin kunnen vinden dan zul je zien dat daar veel meer draagvlak voor is dan voor een algeheel vliegverbod.”

En dus komt er een gedragscode

En dus zal de KNVvL in samenwerking met Dronewatch een gedragscode op gaan stellen.

Dit document zal nog deze zomer worden besproken met de OFGV en met de provincie Flevoland. Het uiteindelijke doel is uiteindelijk om de gedragscode breder te trekken dan alleen Flevoland. “Het zou raar zijn als iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden.”

De Jager: “Ik ben verheugd over deze uitkomst. Je moet hier uiteindelijk toch samen uit zien te komen, daar kom je verder mee dan met de hakken in het zand zetten. En de KNVvL is als officiële belangenvereniging bij uitstek de partij om zoiets gewicht te geven. Als we inderdaad tot een gedragscode kunnen komen als het gaat om drones boven natuurgebieden dan is dat een unicum voor Nederland, misschien zelfs wel wereldwijd.”

[Afbeelding © jag_cz – Adobe Stock]

Powered by WPeMatico