“Privacy Shield moet worden opgeschort”. Onlangs stemde de Commissie Burgerlijke Vrijheden in het Europees Parlement voor mijn amendement dat daartoe oproept. Volgende week moet de voltallige vergadering van het Parlement dit bekrachtigen of verwerpen.

Privacy Shield, de regeling voor doorgifte van persoonsgegevens door bedrijven naar de VS, voldoet duidelijk niet aan de Europese wettelijke normen voor privacybescherming. Twee jaar na het ingaan van het Privacy Shield voldoet de Amerikaanse regering bovendien nog steeds niet aan de minimumvereisten van Privacy Shield. Allerlei waarborgen waar Europeanen op moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens niet in verkeerde handen komen, zijn systematisch niet officieel ingevoerd. Daarbij komt Trump met allerlei wetten en decreten die de bescherming van het Privacy Shield zelfs nog verder verzwakken. De VS houden zich willens en wetens niet aan de gemaakte afspraken.

Als onze persoonsgegevens die door bedrijven naar de VS doorgegeven worden niet veilig zijn, is de Europese Commissie volgens de nieuwe Europese privacywet verplicht actie te ondernemen. De Europese Commissie erkent dat er problemen zijn met de uitvoering van de huidige regeling, maar durft niet in actie te komen. Iedere keer waarschuwt ze de Amerikanen voor de laatste keer, maar uiteindelijk durft ze nooit door te pakken. Trump weet dat. Wanneer doet de EU dat namelijk wel tegen de VS? Waarom slikken we alles wat de VS ons voorhouden? Zouden we het eigenlijk ook van de Russen en Chinezen pikken als zij massasurveillance uitvoeren op onze persoonsgegevens?

Privacy Shield is wassen neus

De Europese Commissie houdt de Europeanen dus voor de gek. Ze doet alsof er voldoende bescherming is, maar het is allemaal een wassen neus. Het Privacy Shield wordt al aangevochten in de rechtbank. Grote kans dat het Europese Hof hier net als bij voorganger Safe Harbour een streep doorheen zet. Waarom zouden we hierop wachten? Politici die geloofwaardig willen zijn moeten er zelf voor zorgen dat wetten, akkoorden en regelingen als het Privacy Shield waterdicht zijn. Als de Europese Commissie niet wil luisteren, moet het Parlement in actie komen. Het initiatief van D66 om de Europese Commissie op te roepen het Privacy Shield tijdelijk op te schorten vond twee weken geleden een meerderheid in de Commissie Burgerlijke Vrijheden.

Maar we zijn er nog niet. Er moet volgende week nog plenair gestemd worden, en de meerderheid voor opschorting was klein. De christendemocratische en conservatieve fracties claimen dat het Privacy Shield nog voldoende bescherming biedt aan ons Europeanen. Ze zijn bang voor de reacties van de Amerikanen, als het Privacy Shield inderdaad opgeschort wordt. Bang voor de gevolgen voor het bedrijfsleven. In het belang van bedrijven willen deze partijen Privacy Shield namelijk overeind houden. Maar hoe kan een ondeugdelijke regeling nu in het belang van bedrijven zijn? In werkelijkheid betekent dat dat bedrijven straks wellicht bloot komen te staan aan juridische claims, omdat het Privacy Shield onvoldoende bescherming biedt voor doorgifte van gegevens. Terwijl deze zelfde fracties de afgelopen maanden nog moord en brand schreeuwden over het datamisbruik door Facebook en Cambridge Analytica, durven ze niet door te pakken om de regeling waarvan deze bedrijven zelf gebruik maakten om hun praktijken uit te voeren, eens flink onder de loep te leggen. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

We mogen wel eens wat zelfverzekerder zijn in Europa en onze tanden laten zien aan. Amerikaanse bedrijven hebben hier toegang tot een markt van meer dan 500 miljoen consumenten. Ik sta volledig achter deze toegang. Maar wel met respect voor privacy en gegevensbescherming, fundamentele rechten die zijn vastgelegd in wetten, verdragen en het Handvest van de grondrechten. De nieuwe privacywet biedt Europeanen op papier de beste bescherming ter wereld. Maar als die niet gehandhaafd wordt, verliest Europa volstrekt zijn geloofwaardigheid.

[Afbeelding © Jakub Jirsák- Fotolia]

Powered by WPeMatico