De VVD en D66 pleiten in een nieuwe initiatiefnota voor een ‘digitale kluis’ voor elke Nederlander. Daarin zouden al onze persoonsgegevens bewaard worden en dat zou dan het centrale punt moeten worden waar in elk geval alle overheidsinstanties uit kunnen putten. Dat zou je als burger één digitaal contactadres geven.

Tot op zekere hoogte hebben we al zoiets met de MijnOverheid site, waar je met je DigiD inlogt en waar een hoop instanties zoals de belastingdienst, het donorregister, DUO, het Kadaster en steeds meer gemeenten, waterschappen, pensioenfondsen en andere organisaties je kunnen bereiken. Wat volgens de initiatiefnemers echter niet duidelijk wordt op die site is met welke organisaties en instanties je informatie verder gedeeld wordt. Die digitale kluis zou dat duidelijker moeten maken en je als burger ook meer de keuze moeten geven met wie je wat deelt.

Veiligheid boven alles

Zo’n kluis is in theorie een goed idee. Een extra beveiligd inlogsysteem zoals dat wordt voorgesteld is dan natuurlijk wel extreem belangrijk. Er zijn al plannen om het huidige DigiD te verbeteren, maar wat dat precies voor vorm aanneemt kan VVD-initiatiefnemer Jan Middendorp niet vertellen tegenover het AD. Hij “stelt zich voor” dat een paspoortscan met je mobiele telefoon de digitale kluis zou kunnen ontgrendelen, maar dat lijkt met de huidige techniek nog niet helemaal haalbaar. Dat is wel een issue, want zoals privacy-organisaties al direct roepen naar aanleiding van dit plan is het heel gevaarlijk om al je gegevens centraal te hebben staan als er een kans bestaat dat iemand anders daar toegang tot krijgt. Als iemand een gat weet te vinden in de beveiliging hebben we allemaal een probleem, en los dat dan nog maar een keer op.

Diezelfde organisaties vinden het dan ook niet goed als je als burger voor alle overheidsdiensten transparant bent, maar die redenering is wat lastiger te volgen. Je bent namelijk al transparant voor de organisaties, alleen kunnen ze niet van elkaar zien wat er speelt bij je. Als je als burger de beloofde goede mogelijkheden krijgt om aan te geven wat er met wie gedeeld moet worden zit daar geen probleem en zouden er doorgaans alleen maar voordelen aan moeten zitten om één centraal aanspreekpunt te hebben voor je digitale (overheids)zaken.

Blijven investeren

De Nederlandse overheid heeft al geen beste reputatie als het om ICT-projecten gaat en een centraal systeem zoals dit moet waterdicht zijn en dat vooral ook blijven. Dat vergt een constante investering, maar we kunnen wel meegaan in de redenering van Middendorp die zegt dat het goed in te passen zou moeten zijn in de trajecten die nu al lopen en waar ook al geld voor is vrijgemaakt. De logische weg lijkt om MijnOverheid verder uit te bouwen, robuuster te maken qua datadeling en alle andere systemen daar naar toe te laten wijzen.

De basis is er al, maar voordat we als land de stap zetten om alle gegevens van onszelf centraal te laten beheren moet het zo ver mogelijk dichtgetimmerd worden, mét een plan B als er toch een kwetsbaarheid blijkt te bestaan. Als dat er niet is, dan zijn we er als maatschappij nog niet klaar voor. De mensen die er überhaupt niet klaar voor zijn hebben ook nog steeds een optie in het nieuwe plan: alles met de post.

[Afbeeldingen © Jelena – Adobe Stock]

Powered by WPeMatico