Onderzoekers van DeepMotion en CMU hebben een Artificial Intelligence-systeem geleerd om te dribbelen met een basketbal. Hoe heeft een computer geleerd om zo’n specifieke menselijke beweging na te doen?

Virtueel dribbelen

Hiervoor hebben de onderzoekers een methode gebruikt waarmee animatiekarakters kunnen leren dribbelen door ervaring. Eerst heeft het systeem basisbewegingen geleerd. Als het deze bewegingen kan, leert het nieuwe en meer gecompliceerde bewegingen ook makkelijker en sneller. Door te oefenen en fouten te maken, leert het algoritme zelf om de bal zo goed mogelijk te manipuleren.

De bewegingen heeft het systeem geleerd door menselijke bewegingen na te doen. De bal zelf beweegt te snel om de details ervan over te brengen naar de computer, dus die hebben de onderzoekers later toegevoegd. Bij elke beweging werd berekend wat de meest waarschijnlijke richting van de bal was.

Powered by WPeMatico