De Call For Code challenge had na de officiële start in Nederland afgelopen maand een kickoff-meeting in het Amsterdamse B-gebouw met onder andere het Rode Kruis als gastspreker. De goedbezochte meetup liet ontwikkelaars zien wat ze konden verwachten van de coding challenge en vooral ook waarom ze zouden moeten meedoen. Centraal daarin stond de dringende behoefte aan technologie-professionals die hun kennis en kunde kunnen toepassen om klimaat- en natuurrampen aan te pakken. Voorkomen is belangrijk, maar de sprekers op de meeting maakten duidelijk dat genezen het lastigste onderdeel is van wat er speelt bij een ramp. Ze maakten duidelijk hoe ontwikkelaars een goede bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen rampen.

Technologie moet ook bij rampen handen vrijmaken

Na een ramp is er een tekort aan alles, inclusief mensen die kunnen helpen. Het is precies daarom dat er gezocht wordt naar technologische oplossingen voor soms relatief simpele problemen. Een voorbeeld is het praten met slachtoffers en hen duidelijk maken wat ze kunnen of moeten doen om extra hulp te krijgen. Technologie kan die mensen ontlasten of ondersteunen, zodat de letterlijke handjes vrijgemaakt kunnen worden om te helpen bij zaken die een computer niet kan oplossen. In de visie van het Rode Kruis zou je ook tech moeten zien als een schaars goed op die momenten en dus is het des te belangrijker om applicaties te hebben die zichzelf runnen, liefst met zo weinig mogelijk vragen van de gebruikers.

Dat betekent dat een heel aantal van de ‘best practices’ die ook bij regulier app-ontwerp geldt zo mogelijk nóg belangrijker is als het gaat om zaken die in rampgebieden worden gebruikt. Taalbarrières zijn een realiteit en dus is een app die geen enkele of in elk geval zo weinig mogelijk tekst nodig heeft ideaal. Als Call for Code-team is het dus zeker belangrijk om specialisten in de groep te hebben die verstand hebben van user experience, zo blijkt.

Problemen in de hulpverlening kunnen geen jaren wachten op oplossingen

Marije Ferwerda van IBM praatte iedereen tijdens de meeting helemaal bij over de challenge. Call for Code is een manier om de ontwikkeling van technologie, die helpt bij dit soort rampen, te bespoedigen en dat is nodig ook. Dat werd nog eens beaamd door Maarten Van der Veen van het Rode Kruis: klimaatrampen komen steeds vaker en heftiger langs en we hebben als wereld geen vier, vijf jaar om een oplossing te zoeken voor de problemen waar hulpverleners tegenaan lopen.

Één van de grootste problemen is identiteit. Er zijn doorgaans heel veel organisaties en programma’s actief na een ramp, maar het is voor iedereen een crime om mensen te identificeren en ervoor te zorgen dat daar geen vergissingen worden gemaakt. Ook moeten de organisaties zorg ervoor dragen dat er met niemands identiteit aan de haal wordt gegaan. Los van die zorgvuldigheid die al tijd kost wordt er ook helaas nog te veel dubbel werk gedaan. Als iemand in aanmerking komt voor vier soorten assistentie betekent het doorgaans dat deze persoon vier keer opnieuw geïdentificeerd moet worden. Dat is allemaal kostbare tijd en technologie is een middel om dat te stroomlijnen, zo vinden ze bij het Rode Kruis. En hoe meer mensen meedenken over oplossingen daarvoor, hoe beter het is voor álle hulporganisaties.

Dat maakt het des te mooier om te zien dat de opkomst in Amsterdam heel goed was. IBM’s Marije Ferwerda vermoedt dat er een flink aantal zinvolle projecten uit de verschillende samenwerkingen gaat komen die daar gesmeed zijn. IBM wil graag een rol spelen in het samenbrengen van getalenteerde personen die nog geen team hebben weten te formeren, dus werden er tijdens de meetup verschillende mensen aan elkaar geïntroduceerd. Die verse teams kregen ook meteen inspiratie voor projecten, want het Rode Kruis had vanuit Nederland al een verlanglijstje klaar.

shutterstock_416584570

Powered by WPeMatico