Je vraagt je af of Netflix nu blij moet zijn met dit soort berichtgeving, want het spreekt natuurlijk voor je service als mensen er zo door opgeslokt worden dat ze ‘vergeten’ seks te hebben, maar het is wel onderdeel van een enigszins zorgwekkende trend in onze steeds meer digitaliserende levens.

Laten we eerst even kijken hoe betrouwbaar het onderzoek zelf is. Dat is uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Acties.nl. Dat is uitgevoerd onder 1110 mensen, dus niet helemaal representatief voor heel Nederland, maar wel een flink aantal mensen. Als daar dan 20 procent van aangeeft dat het seksleven te lijden heeft onder al dat entertainment dat Netflix (en natuurlijk ook andere on demand-diensten als Videoland en Film1) te bieden heeft mag dat toch wel significant genoemd worden. Opvallend is daarbij dat uit het onderzoek blijkt dat dertigers de meeste last hebben van verminderd libido. Daar is een derde van de mannen van mening dat ‘het’ wel wat vaker mag.

Over de hele linie blijkt dat mannen meer last hebben dan vrouwen. Dat zou je verrassend kunnen noemen, maar dan ken je waarschijnlijk weinig mannen. Dan is het extra raar dat het in de leeftijdscategorie 18-29 jaar vooral vrouwen zijn die zich beklagen: 24 procent ten opzichte van 10 procent van de mannen. De grootste problemen treden trouwens op in Noord-Holland, want daar is in 22 procent van de gevallen een streamingdienst oorzaak van een verminderd seksleven.

netflix-geen-seks

Powered by WPeMatico