Er is weinig in deze wereld dat belangrijker is dat water. Het drijft bijna alles dat we als mensen doen, maar al het water op aarde is onderdeel van een gesloten systeem. Er komt geen water bij, er gaat niets af, het verandert alleen van vorm. We hebben echter wel steeds meer water nodig op de planeet, niet in de laatste plaats vanwege het steeds groter wordende aantal mensen op aarde. Waterwatch Cooperative is een van de organisaties die dat aankomende probleem wil oplossen en heeft haar pijlen daarvoor gericht op de boeren van de wereld.

Die boeren zijn namelijk een integraal onderdeel van de waterstroom op aarde. Er is veel water nodig om in onze voedselvoorziening te voorzien, maar niet zo veel als er op dit moment gebruikt wordt. De agri-markt is er eentje van 6,75 biljoen (6,750,000,000,000) euro, maar het is tegelijkertijd de minst gedigitaliseerde sector ter wereld. Veel boeren doen hun werk nog steeds op basis van hun gezonde boerenverstand. Geldende wijsheden in de sector gaan echter met een veranderend klimaat en nieuwe inzichten helaas steeds minder op.

Powered by WPeMatico