6 procent van alle Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. Dat percentage is gedaald, want in 2012 gaf 10 procent nog aan nooit online te zijn geweest. Deze cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door het CBS en gepubliceerd in het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’.

Grote verschillen per leeftijdscategorie

De verschillen per leeftijdscategorie zijn groot, zoals te zien is in onderstaande tabel. Van de Nederlanders die nooit op internet zijn geweest, is de helft 75 jaar of ouder. Deze groep is wel kleiner geworden sinds 2012, toen was namelijk 66 procent van de mensen in deze leeftijdscategorie nog nooit online geweest. In 2018 daalde dit naar 32 procent.

CBS nooit intenet gebruikt
Nooit internet gebruikt, 2012 tov 2018. Beeld: CBS