In Londen heeft Huawei laten zien wat de kracht van Artificial Intelligence is. Door de krachten van AI te koppelen aan het menselijk brein ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn voor veel mensen ontastbaar en nauwelijks te bevatten. Het is belangrijk om een dergelijk begrip als artificial intelligence tastbaar en concreet te maken. Het gaat ons leven namelijk nu en in de toekomst aanzienlijk veranderen.

Huawei wil ons daarom ook laten zien waartoe AI allemaal in staat is. Zo hebben ze het afgelopen jaar al laten zien hoe je een auto kunt besturen middels AI en hebben ze eind vorig jaar StorySign gelanceerd. Middels de app StorySign worden dove kinderen geholpen bij het leren lezen. De AI technologie heeft de geschreven tekst omgezet naar gebarentaal. Deze ontwikkelingen en concrete voorbeelden van AI laten ons zien hoe technologie positief kan bijdragen in ons dagelijkse leven.

Unfinished symphony afgemaakt met AI

Nu hebben ze AI ingezet om de wereldberoemde ‘unfinished symphony’ van Schuberts af te maken. Het gaat hierbij om de achtste symfonie van Schubert. Ondanks vele pogingen staat deze achtste symfonie van Schubert al bijna 200 jaar bekend als zijn onvoltooide werk. Huawei heeft nu haar Mate20 Pro smartphone geleerd om dit oude klassieke en beroemde muziekstuk te analyseren en af te maken in de stijl van de oorspronkelijke componist. Dit door het timbre, de toonhoogte en het metrum van deel een en deel twee te analyseren. Op basis hiervan genereerde de smartphone de melodie voor de laatste, ontbrekende derde en vierde delen.

Huawei werkte samen met componist producer, multi-instrumentalist en dirigent Lucas Cantor, winnaar van een Emmy-award. Zoals gezegd gaat het hier om de krachten van artificial intelligence te koppelen aan het menselijk brein. De componist Lucas Cantor heeft de input uit het AI model aangevuld en bewerkt zodat het stuk ook daadwerkelijk door een symfonieorkest kan worden gespeeld. In de Cadogan Hall in Londen werd het voltooide stuk uitgevoerd door het English Session Orchestra.

Wat is next?

Als we middels de technologie in een smartphone al in staat zijn om een wereldberoemd klassiek muziekstuk af te maken, kunnen we ons afvragen wat er nog meer mogelijk is met de inzet van technologie zoals artificial intelligence. Wanneer we in de muziek blijven zouden we artiesten zoals Michael Jackson en Elvis Presley weer “nieuw” leven in kunnen blazen. We kunnen hun geluid bijvoorbeeld combineren met de hedendaagse artiesten. Een ding is zeker. Onze grenzen gaan we dankzij de inzet van AI verleggen.