Volgens een rapport dat vandaag is gepubliceerd door brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA) zou de uitrol van 5G in Nederland onder druk staan door flinke gaten in de glasvezelinfrastructuur. Het rapport biedt een overzicht van de ontwikkeling van Nederlandse glasvezelnetwerken in 2018. Hoewel er veel nieuwe projecten en investeringen in glasvezel zijn aangekondigd, maakt de FCA zich zorgen over de haalbaarheid van 5G in Nederland zolang niet meer aandacht geschonken wordt aan de glasvezelnetwerken die daar voor nodig zijn.

In het rapport is te lezen hoe de aanleg van glasvezel na een periode van stagnatie weer toeneemt. De brancheorganisatie juicht dit toe, maar ziet een scheiding ontstaan tussen aanleg voor huishoudens en bedrijven en de aanleg van de zogenaamde core- en backbone netwerken, die nodig zijn om data over lange afstanden te transporteren, bijvoorbeeld voor 5G.