In ons eerdere artikel over de staat van Internet of Things (IoT) vertelden we over de kansen en uitdagingen die er voor IoT zijn. En uit ons gesprek met Robbrecht van Amerongen, Head of IoT bij Conclusion, bleek in oktober 2018 al dat er kansen zijn voor veel bedrijven en ook overheden. Hij vertelde ons toen ook dat hij een uitdaging zag in het koppelen van verschillende devices die IoT data genereren. De expert praat ons nu weer bij over de ontwikkelingen en vertelt vol enthousiasme over een mooi praktijkvoorbeeld. Dit doet hij samen met Tim Noordhoek, CTO van ERIKS Digital.

Wij spreken beide heren over de samenwerking tussen Conclusion en ERIKS. Ook zijn we benieuwd wat de toegevoegde waarde van IoT voor hen is en, misschien nog wel belangrijker, voor die van hun klanten. Waarin zit de meerwaarde en welke positieve effecten heeft dit in de praktijk? Conclusion heeft invulling gegeven aan de vraag van ERIKS naar een IoT platform waarop zij, onafhankelijk van het soort machine of sensor, producten kan aansluiten. Sinds vorig jaar is het onderdeel IoT ondergebracht bij ERIKS Digital.

Hoe IoT door ERIKS wordt ingezet: Smart Asset Management, Condition Monitoring en Predictive Maintenance

Robbrecht trapt af: “ERIKS is de klant waarmee we echt een stap verder zijn gegaan. Zij hadden een case bij een van hun klanten en vroegen ons wat ze hiermee konden doen. Er moest data verzameld en gekoppeld worden.” In dit geval ging het om een grote graafmachine en de klant wilde beter kunnen voorspellen wanneer onderhoud of uitval te verwachten is. Het dashboard dat Conclusion samen met ERIKS heeft ontwikkeld geeft inzicht in de data van sensoren van ERIKS. Deze meten nu het niveau van het smeermiddel zodat er continu zicht is op de status van de machine, tijdig onderhoud verricht kan worden en minder downtime het gevolg is.

Tim vult aan: “Tegenwoordig zijn er verschillende basissystemen voor monitoring en dashboarding. De grootste uitdaging is het versturen van lokale sensordata naar een dashboard dat in de cloud draait. Conclusion heeft voor ERIKS een EDGE-oplossing gemaakt. Dit is een computer die in het veld staat en de brug slaat tussen machine en de cloud.” Vanuit de cloud wordt de dashboard oplossing aan de klant beschikbaar gesteld voor ‘condition monitoring en predictive maintenance’. Dit levert realtime inzicht in de situatie die uiteindelijk zorgt voor het kunnen doen van een steeds betere voorspelling en tijdig ingrijpen bij verstoringen.

De reactie van de klant op deze oplossing

De klant reageerde meteen enthousiast, vertelt Tim. “Hij kan nu inzien hoe elektromotoren functioneren en blijven monitoren. Grafieken met afwijkingen worden getoond, waarop geanticipeerd kan worden.” Op die manier kunnen we nu al preventief actie ondernemen en onverwachte uitval in de toekomst voorkomen. Robbrecht gaat verder: “We signaleren met deze oplossing eerder dat er iets niet goed gaat in het apparaat en in plaats van dat het stil staat en er inkomstenderving is, kan er ingegrepen worden.” Op een hoger niveau heeft ERIKS met IoT een beter inzicht in de conditie van het door hen geleverde en beheerde machinepark. Daarmee kan er voorspellend onderhoud gepleegd worden, alleen op de onderdelen die er op dat moment behoefte aan hebben. Dit heeft minder downtime tot gevolg, een lager energieverbruik, lagere Total Cost of Ownership (TCO) en minder kans op ongelukken. Dit vat ERIKS samen onder de dienst Smart Asset Management.

Niet alleen voor de klanten van ERIKS heeft het platform grote voordelen opgeleverd, het bedrijf is zelf ook heel blij dat ze een extra service aan kunnen bieden. “Het is een uitbreiding van ons service aanbod, een digitale transformatie en dit geeft ons een beter inzicht in processen bij de klant”, zegt Tim. Hierdoor heb je niet alleen meer contact met je klant, maar kun je de relatie ook beter sturen. En dat is voor ERIKS heel praktisch, zegt Robbrecht: “Zij weten hoe de apparatuur werkt en kunnen de klant adviseren over producten, maar krijgen ook meer zicht in wat de klant daarmee doet. Zo zien ze hoe zwaar apparatuur wordt belast en wordt op problemen voorgesorteerd. Dat kan voor hun klanten heel waardevol zijn en de aanschaf van deze oplossing kost vaak maar een fractie van wat het zou zijn als bijvoorbeeld een heel productieproces stilligt.” Tim beaamt dit en benadrukt dat het voordeel ook zit in de mogelijkheid buiten werktijd een geplande downtime in te lassen in plaats van ongepland. Daarmee worden enorme besparingen gerealiseerd.

iot-tech