Het Nibud meldt dat Nederlandse huishoudens in 2019 gemiddeld meer dan de helft van het inkomen uitgeven aan het betalen van de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen geeft hier iets meer dan 55% van het netto inkomen aan uit. Dit blijkt uit cijfers die op een rij zijn gezet voor het Nibud Budgethandboek 2019. Een jaarlijks terugkerend naslagwerk over de gemiddelde inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Uitgaven aan vaste lasten gestegen

Volgens het Nibud zou het percentage dat aan vaste lasten wordt besteed idealiter niet boven de 50% uit moeten komen. Tien jaar geleden lag het percentage nog zo’n 5% lager. Het is volgens het Nibud zorgelijk als meer dan 60% van het inkomen aan vaste lasten wordt uitgegeven. Hoe meer mensen kwijt zijn aan vaste lasten, hoe minder geld er overblijft voor andere uitgaven, zoals boodschappen. Onder vaste lasten verstaat het Nibud:

  • Huur/hypotheek
  • – Gas en elektriciteit
  • – Water
  • – Lokale lasten
  • – Telefoon, tv en internet
  • – Verzekeringen
  • – Onderwijs
  • – Kinderopvang
  • – Vervoer

Tabel Nibud huishoudens
Bron: Nibud