Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met Artikel 13, het voorstel voor de nieuwe richtlijn rondom auteursrecht. De aankondiging hiervan ging gepaard met nogal wat kritiek. Platforms als YouTube en Facebook zijn straks zelf aansprakelijk voor ‘geschonden auteursrechten van rechthebbenden’. Als gebruikers van deze platforms zonder toestemming beschermd materiaal uploaden, moet dus niet de gebruiker, maar het platform zich verantwoorden.