Is het verhogen van de klikratio één van je doelstellingen? Slim! De klikratio is namelijk een graadmeter voor de kwaliteit van de inhoud van je mailings. Sluit de content aan op je doelgroep? Scoren je calls-to-action? En wanneer spreek je van een goede klikratio?

Om je te helpen, heeft Spotler een white paper gemaakt met praktische tips. Benieuwd hoe je je ontvangers verleidt meer te klikken?

Download het white paper