De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start vandaag met een nieuwe voorlichtingscampagne over de privacywet, de AVG. Een jaar geleden werd de nieuwe wet van kracht. Er blijken nog veel vragen te leven, vooral bij mkb’ers. Maar ook consumenten weten niet goed wat hun rechten zijn. Dat is de reden dat de AP de nieuwe campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’ is gestart. In een jaar tijd zijn er meer dan 20.000 klachten binnengekomen bij de toezichthouder, in november waren dat er nog ruim 7000.

Naleving van privacywet nog lastig

De AP wil mensen bewuster maken van hun rechten en ondernemers hulp bieden om de wet op de juiste manier toe te passen. Het blijkt dat veel bedrijven de wet nog niet goed naleven en dat komt ook omdat er nog teveel onduidelijkheid is. Voorzitter van de AP Aleid Wolfsen, vertelt: “We begrijpen heel goed dat privacy niet de corebusiness is van iedere ondernemer. Dat zij tegen praktische vragen aanlopen. Daarom geven we met deze campagne informatie om naleving van de AVG wat makkelijker te maken.”