Het Nibud houdt jaarlijks een ‘Vakantiegeldenquete’ en daaruit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders niet op vakantie gaat. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. De meeste mensen gebruiken het vakantiegeld nog altijd waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Sinds 2015 is er een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of inlopen van betaalachterstanden.