De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat het aantal privacyklachten sterk blijft toenemen. Meer dan 15.000 mensen hebben in het eerste halfjaar van 2019 een klacht ingediend. Dat is een toename van bijna 60% vergeleken met de tweede helft van 2018. Volgens de AP komt dit onder andere doordat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nog relatief nieuw is in ons land en nu steeds bekender wordt. Bovendien zijn we in Nederland sterk gedigitaliseerd en dat zorgt ook voor meer zorgen over privacy bij consumenten. De AP krijgt veel klachten over inzageverzoeken en verwijdering van gegevens.

De toename is enorm. Iedere klacht verdient vanzelfsprekend de best passende behandeling. Daar werken we hard aan. Maar er is een grens aan wat realistisch is met een beperkt aantal medewerkers. Er moet een structurele oplossing komen, zodat we de klachten adequaat kunnen blijven behandelen. Daarover zijn we in gesprek met JenV. De bescherming van je privacy is een grondrecht, het mag nooit een wassen neus worden.

– Voorzitter Aleid Wolfsen