De technologische ontwikkelingen in onze maatschappij volgen zich in quantum snelheid op. We krijgen dagelijks zoveel informatie op ons af waardoor we steeds meer ondersteuning nodig hebben van intelligente systemen die ons helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Wij noemen dit “Augmented Intelligence” de ultieme symbiose tussen mens en machine.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar door de snelheid van alle technologische ontwikkelingen heb zelfs ik persoonlijk het idee dat ik een schipbreukeling ben op een houten vlot in de woeste digitale oceaan. Een tsunami van nieuwe ontwikkelingen komt over ons heen en wij zitten met z’n allen in het oog van die orkaan. Zoals u weet, daar is het windstil.Laat ik jullie een digitale reddingsboei aanreiken. Het is toch leuk om weer even iets verder te kijken in de nabije toekomst en aandacht te schenken welke interessante innovaties op ons af gaan komen?

Een elektronische tong

Het zou toch geweldig zijn als je een digitale tong zou kunnen gebruiken die in staat is materialen te detecteren en analyseren om te herkennen welke stoffen er in bepaalde vloeistoffen zitten, hoe het moleculair is opgebouwd, wat Ph waardes zijn en of het product wat je hebt aangeschaft origineel is of namaak? Het zal uitstekend bruikbaar zijn in de voedselketen, drankensector, in de gezondheidzorg, en milieu onderzoek om een aantal domeinen te noemen.

Een AI-ondersteunde “e-tong” voor snelle en draagbare vingerafdrukken van complexe vloeistoffen zonder dat je dure laboratorium onderzoeken nodig hebt. Een apparaat met sensoren, ondersteunt door AI dat chemische patronen herkent, te vergelijken met hoe mensen reuk en smaak combineren om tot een oordeel te komen. Het apparaat registreert spanningen van de sensorarray die uniek is voor die vloeistof.

Deze vinding, maakt gebruik van elektrochemische sensoren bestaande uit paren elektroden, die elk reageren op de aanwezigheid van een combinatie van moleculen door middel van een spanningssignaal, dat gemakkelijk te meten is. De gecombineerde spanningssignalen van alle elektroden paren vertegenwoordigen de vingerafdruk van de vloeistof.

Een mobiele app. op je smart Phone draagt de gegevens over naar een Cloud-server, waar een getraind algoritme voor machinaal leren de zojuist geregistreerde digitale vingerafdruk vergelijkt met een database met bekende vloeistoffen. Het algoritme berekent welke vloeistoffen in de database chemisch het meest lijken op de vloeistof die wordt onderzocht en rapporteert het resultaat terug naar de mobiele app. Zo zou je kunnen nagaan of de dure rode wijn uit 1982 die je online hebt besteld ook de juiste is.

Wil je zien hoe de technologie werkt: