Eerder dit jaar werd al bekend dat de Tweede Kamer het burgerservicenummer op paspoorten en ID-kaarten wil vervangen door een QR-code. Vanaf 2 augustus 2021 verdwijnt dan ook het BSN-nummer van de voorkant van je ID en komt er een QR-code aan de achterkant van het document. Hiermee kan je BSN-nummer ook digitaal worden uitgelezen.

Risico’s verkleinen

De Tweede Kamer wilde er zeker van zijn dat dit een goede maatregel is en risico’s op misbruik van een burgerservicenummer verkleint. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de voorgenomen verandering beoordeeld. De AP vindt de QR-code een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin het BSN-nummer op de voorkant van ieder ID te vinden is. Identiteitsfraude moet hiermee voorkomen worden. Toch blijft het BSN-nummer zichtbaar op de achterzijde van identiteitskaarten en paspoorten. De reden hiervan is dat iedere burger nog steeds gemakkelijk het BSN-nummer terug kan vinden, zonder dat daarvoor een QR-code gescand moet worden.

De verplaatsing van het BSN naar de QR-code betekent ook dat het BSN niet meer voorkomt in de chip op paspoorten en identiteitskaarten. De plaats waarin het BSN nu is opgenomen op de chip is voorbehouden voor informatie in de MRZ. Met het toenemen van het uitlezen van de chip op paspoorten en identiteits¬kaarten voorkom ik hier gelijk ook mee dat het BSN bij automatische verwerking verwerkt kan worden zonder dat de burger daar goed zicht op heeft. De QR-code wordt opgenomen op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Het doel hiervan is dat BSN-verwerkende instanties het BSN geautomatiseerd kunnen blijven uitlezen.

– Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties