De trend naar slimme schoonmaak is een aantal jaren geleden al ingezet met allerlei doelgerichte toepassingen: meten hoe vaak een toilet is gebruikt zodat je het tijdig, maar ook weer niet te vaak schoonmaakt; slimme schoonmaakkarretjes die zelf aangeven wanneer bepaalde schoonmaakmiddelen moeten worden aangevuld et cetera. Het is nu tijd voor de volgende stap: een integrale aanpak van smart cleaning in een smart facility. Hago Next zet die stap samen met Conclusion Connect.

Hago Next is het duurzame en innovatieve bedrijf binnen Vebego. Roy Ploum zwaait er al weer vier jaar de scepter. Hij zegt: “Wij geloven niet meer in traditionele schoonmaak. Aan de ene kant omdat werknemers dat niet volhouden tot hun 68e. Aan de andere kant omdat marges blijvend onder druk staan. We moeten toe naar een slimmer model dat zowel de bedrijfsvoering als de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ondersteunt.”

Datadriven businessmodel

Om die stap naar zo’n innovatief en duurzaam model te zetten, werken puntoplossingen niet meer. Ploum riep daarom de hulp in van Conclusion, specialist in het ontwerpen van datadriven businessmodellen. Het bedrijf wil van puntoplossingen naar een integraal systeem, maar loopt daarbij tegen drempels op. Want iedere oplossing werkt met zijn eigen type sensoren en zijn eigen achterliggende platform. Klimaatdata wordt gekoppeld aan verwarming of koeling. Bewegingsdata en data van toegangspoortjes aan beveiliging. Bezoekregistraties worden gebruikt door beveiliging en soms verwerkt in het CRM-systeem. Al die systemen hebben een appje. Maar een schoonmaker gaat heus niet acht appjes op zijn telefoon zetten om integraal inzicht te krijgen. Ploum: “Wat wij willen, is al die data samenbrengen op één platform, zodat je dezelfde data voor meerdere toepassingen kunt gebruiken. Daar bovenop ontwikkel je geen systeemgebonden apps, maar procesgerichte apps voor doelgroepen: schoonmakers, facility managers, beveiligers.”

Deze visie betekent dat twee nieuwe proposities van Hago Next – smart cleaning en smart facility – nauwer in elkaar vervlochten kunnen worden. Ploum: “Smart cleaning gaat om efficiencyverbetering in schoonmaak. Smart facility om kwaliteitsverbetering in de facilitaire keten. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een systeem waarbij de toegangspoort je al herkent aan je nummerbord, waarna de receptie dus ook al weet wie je bent en je contactpersoon al kan informeren.”

Duurzaamheid en kosten

Het koppelen van verschillende werelden en systemen is niet eenvoudig, weet Robbrecht van Amerongen, Head of IoT bij Conclusion Connect. “Als je dingen wilt gaan digitaliseren vanuit het werkproces, moet je soms wel tien, vijftien verschillende systemen aan elkaar hangen die allemaal een andere taal spreken, verschillende niveaus van security hebben et cetera. In de regel doen we dat door daar een dataplatform tussen te zetten waarop je alle data verzamelt en toepassingen ontwikkelt. Nadenken hoe je dat op een efficiënte manier doet, waarbij je klein kunt beginnen en steeds verder kunt uitbreiden, is ons specialisme. Wij hebben nu een aantal digitale schoonmaakcases uitgewerkt, onder andere voor een stadion. Daarmee kunnen we aan klanten laten zien waar de businesscase ligt.”

Als het gaat om die businesscase, hebben klanten van Hago Next oog voor twee aspecten: duurzaamheid en kosten. Ploum. “Wij hebben de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vertaald naar onze eigen operatie. We maken meetbaar waar we duurzaamheidswinst behalen.”

Lagere kosten worden primair behaald door een hogere efficiency. Daarin speelt digitalisering een belangrijke rol. Ploum: “Zoals ik al aangaf willen wij toe naar datadriven cleaning. Daarbij maak je alleen maar dat schoon wat daadwerkelijk gebruikt en vies is. En daarmee dragen we ook weer bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.”

De volgende stap in dit groeimodel is die naar prescriptive intelligence: je voorspelt wanneer welke ruimtes schoongemaakt moeten worden, wanneer waar het toiletpapier moet worden aangevuld et cetera. Ploum: “Als je weet wat de bezetting van je gebouw is en weet hoe mensen het gebouw gebruiken, kun je simulaties gaan draaien en voorspellingen doen. Wat gebeurt er met de schoonmaakkosten als we dit of dit doen?”

Foto 2 Roy Ploum en Robbrecht van Amerongen
Robbrecht van Amerongen en Roy Ploum.