Social media, we kunnen er niet omheen. Iedereen heeft wel 1 of meerdere accounts. Is het niet Facebook, dan wel Instagram, en is het geen YouTube dan wel Snapchat, en ga zo maar door. We delen van alles op deze verschillende kanalen, en vinden al die aandacht hartstikke mooi. Maar we staan er vaak niet bij stil wat er met al deze foto’s, video’s, en postings gebeurt na overlijden. Uit nieuw onderzoek van Uitvaartverzekering.nl blijkt zelfs dat een ruime meerderheid (70%) van alle Nederlanders helemaal niets heeft geregeld voor wat er met hun social media accounts moet gebeuren na overlijden. Kijken we naar jongvolwassenen (van 18 tot 30 jaar) loopt dit zelfs op tot 85 procent.

Gegevens die achterblijven op internet

Uit de cijfers blijkt dat de huidige generatie Nederlanders zich maar weinig bewust is van de aanzienlijke hoeveelheid gegevens die zij – na overlijden – achterlaten op het internet. Denk aan persoonlijke profielen, berichten, tweets, foto’s en video’s. Nabestaanden weten vaak niet wat zij hier mee aan moeten,” aldus Koen Kuijper van Uitvaartverzekering.nl.

Q: Als men niets geregeld heeft voor de social media accounts. Wil dat zeggen dat er dus ook niks mee zal of kan gebeuren na overlijden?

Dat klopt. Als iemand niets regelt voor zijn social media accounts na overlijden dan blijven die in de huidige vorm bestaan. Nabestaanden kunnen wel actie ondernemen. Bij diverse sociale media kan namelijk online een verzoek worden ingediend om een account een herdenkingsstatus mee te geven of om deze te verwijderen. De nabestaanden moeten dan wel bewijsstukken aanleveren, zoals een overlijdensakte en documenten waaruit blijkt dat diegene de wettelijke vertegenwoordiger bent.” Zo vervolgt Kuijper.

Onder de 60

Het probleem speelt vooral bij Nederlanders onder de 60, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim driekwart van hen heeft niets vastgelegd over wat er na overlijden met de sociale media accounts moet gebeuren, laat staan hoe de nabestaanden toegang krijgen tot de online profielen.

Gelukkig zijn er ook Nederlanders die hier wel over nagedacht hebben. Iets meer dan 23 procent van onze bevolking heeft zijn wensen wel vastgelegd en geregeld dat er nabestaanden zijn dia na overlijden toegang kunnen krijgen tot de social media accounts. Dat kan op verschillende manieren:

  • 20,3 procent van de Nederlanders heeft zijn partner, familie of een goede vriend verteld waar zij de inloggegevens van de social media accounts kunnen vinden, mocht dat ooit nodig zijn.
  • 1,3 procent heeft een social media testament of digitale kluis bij de notaris opgesteld. Daarin staan gegevens over de profielen en inloggegevens. Ook staat daar duidelijk beschreven wat er met de accounts moet gebeuren.
  • 2,7 procent heeft inactiviteitsvoorkeuren ingesteld voor de sociale media accounts, zodat nabestaanden na verloop van tijd automatisch toegang krijgen tot de nodige accounts.

Q: Het is natuurlijk altijd aan te raden om niet overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken, en deze ook regelmatig aan te passen, dat geldt natuurlijk ook voor social media accounts. Hoe zou dat werken i.c.m. een social media testament of digitale kluis bij de notaris.

Kuijper: “Een social media testament of digitale kluis is wat mij betreft de meest veilige mogelijkheid voor het bewaren van wachtwoorden. Ook is het aan te raden om voor de social media accounts één e-mailadres te gebruiken en voor dit mailadres een sterk wachtwoord te gebruiken dat verder niet wordt aangepast. Nabestaanden die toegang hebben tot het e-mailadres kunnen ook bij social media accounts komen door bij die accounts te kiezen voor: ‘wachtwoord vergeten?’, ‘nieuw wachtwoord aanvragen’ of ‘wachtwoord resetten’. De nabestaande ontvangt dan een mailtje waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt. Diegene kan vervolgens inloggen op alle social media accounts.

social-media
Social media gaat na overlijden gewoon door als je niks regelt.