Ieder jaar wijzigt de zorgverzekering, zowel qua premie als polisvoorwaarden. Het is niet altijd makkelijk om te zien welke wijzigingen er worden doorgevoerd. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor de zorgverzekering in 2020 daarom voor je op een rij gezet.

Wijzigingen in de premie

Premie basiszorgverzekering stijgt

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de premie van de basiszorgverzekering ongeveer met drie euro stijgt. Dit betekent dat de premie uitkomt op € 118,42 per maand. Iedere verzekeraar bepaalt echter zelf de hoogte van de zorgpremie. Het kan dus zijn dat verzekeraars een hogere premie zullen vragen.

Half november moeten alle zorgverzekeraars de premies voor het nieuwe jaar bekend maken. Vanaf dat moment is het verstandig om jouw zorgverzekering te vergelijken. Voldoet deze nog aan jouw wensen en wordt alle zorg die je verwacht nodig te hebben, vergoed? Tot en met 31 december kun je jouw huidige zorgverzekering stopzetten en een nieuwe verzekering afsluiten.

Lagere korting bij collectieve zorgverzekeringen

Twee derde van alle Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten. Hiermee ontvang je vaak hogere kortingen. In 2020 is dat niet meer mogelijk. De maximale korting op collectieve zorgverzekeringen wordt verlaagd van 10% naar 5%. Hierdoor stijgt jouw premie mogelijk nog harder.

Zorgtoeslag stijgt

Mensen met een lager inkomen, hebben recht op zorgtoeslag. In 2020 wordt dit bedrag verhoogd. Voor alleenstaanden komt er 67 euro bij en voor gezinnen 95 euro. Degenen met een minimuminkomen ontvangen maximaal 105 euro zorgtoeslag per maand in 2020. Voor gezinnen is het maximale bedrag vastgesteld op 200 euro per maand. Heb jij recht op zorgtoeslag, bereken op de site van de Belastingdienstwat jij kunt ontvangen. De maximum bedragen zijn gebaseerd op de ramingen van de Rijksoverheid.

Eigen risico blijft gelijk

In tegenstelling tot voorgaande jaren blijft het eigen risico in 2020 gelijk aan die van 2019, en dat is 385 euro.

Wijzigingen in de basisverzekering voor 2020

De inhoud van de basiszorgverzekering wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen gelijk. In 2020 wijzigen onder anderen de volgende punten:

Begeleidingstraject stoppen met roken

Wil je stoppen met roken en heb je daar begeleiding bij nodig? Vanuit de zorgverzekering betaal je in 2020 geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject.

Logeervergoeding van 75 euro per nacht

Indien je zonder opname langer dan drie aaneengesloten dagen naar het ziekenhuis moet voor behandelingen en je ver van het ziekenhuis woont. Dan ontvang je een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht.

Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) verlengd

De NIPT zit net als in 2019 in de basisverzekering. Ook in 2020 kunnen zwangere vrouwen kiezen om deze test uit te laten voeren. Er geldt een eigen bijdrage van 175 euro.

Vergoeding apotheekbereiding van dure medicijnen

Indien er een geneesmiddel vanwege hoge kosten niet in de basisverzekering is opgenomen, dan wordt de apotheekbereiding ook niet vergoed. In 2020 is dit niet meer het geval. De apotheekbereiding wordt dan wél vergoed, indien de prijs niet extreem hoog is.

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De zorg van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten wordt vanaf 2020 vergoed vanuit de basisverzekering.

Geneesmiddel Fampyra

Het geneesmiddel Fampyra wordt in 2020 vanuit de basisverzekering vergoed.

Kennisniveau over zorgverzekering erg laag

Uit verschillende recente onderzoeken is gebleken dat het kennisniveau van Nederlanders op het gebied van de zorgverzekering erg laag is. Zo denken veel mensen dat de dekking van de basisverzekering bij iedere verzekeraar anders is, maar de basisverzekering is overal gelijk. Daarnaast gaan veel mensen niet naar de dokter omdat ze denken dat ze dan eigen risico moeten betalen. Echter hoeft er voor een doktersbezoek geen eigen risico betaald te worden.

Photo by Hyttalo Souza on Unsplash